Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εκπαίδευση / het onderwijs next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η άλγεβρα algebra
η αριθμητική rekenen
η βιολογία biologie
η χημεία chemie
η γεωγραφία aardrijkskunde
η γεωλογία geologie
η γεωμετρία geometrie
τα μαθηματικά wiskunde
η φυσική fysica
η φυσιολογία fysiologie
η ψυχολογία psychologie
η ζωολογία dierkunde
η ιστορία geschiedenis
η πολιτική politiek
η κοινωνιολογία sociologie
η μουσική muziek
οι τέχνες kunst
η εκπαίδευση het onderwijs
τα οικονομικά economie
οι γλώσσες talen