Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στο δρόμο / op straat next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το μαγαζί de winkel
ο δρόμος de straat
η πόλη de stad
ο τοίχος de muur
ο μανάβης de kruidenier
ο κρεοπώλης de slager
ο ανθοπώλης de bloemenwinkel
το περίπτερο de krantenwinkel
το πεζοδρόμιο het trottoir
ο ποδηλάτης de fietser
η διάβαση πεζών het zebrapad