Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)προσωπικά οικονομικά στοιχεία / persoonlijke financiën next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο τραπεζικός λογαριασμός de rekening
η τράπεζα de bank
τα χρήματα het geld
η ανάληψη de geldopname
η πληρωμή de betaling
τα μετρητά contant geld
η πίστωση het krediet
η χρέωση het saldo
ο τόκος de rente
η ανάλυση λογαριασμού het rekeninguittreksel
η υποθήκη de hypotheek
ο προϋπολογισμός de begroting
η επένδυση de investering
τα μερίδια de aandelen
η πιστωτική κάρτα de kredietkaart
η εταιρία κτηματικής πίστης de hypotheekbank