Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)πολιτική / de politiek next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η δημόσια συζήτηση het debat
η κυβέρνηση de regering
το έθνος de natie
ο πρόεδρος de president
ο προεδρεύων de voorzitter
ο βουλευτής de volksvertegenwoordiger
η κοινωνία de maatschappij
η πολιτική de politiek
η δύναμη de macht
ο κομμουνισμός het communisme
ο συντηρητισμός het conservatisme
ο φιλελευθερισμός het liberalisme
ο σοσιαλισμός het socialisme
ο καπιταλισμός het kapitalisme
ο φασισμός het fascisme
η δικτατορία de dictatuur
ο επικεφαλής του κράτους het staatshoofd