Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θρησκεία και πίστη / godsdienst en geloof next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η θρησκεία de godsdienst
η πίστη het geloof
η προσευχή het gebed
η τελετή de ceremonie
το πνεύμα de geest
η ψυχή de ziel
ο θεός de god
ο ιερέας de priester
θείο goddelijk
άγιο heilig
ο παράδεισος hemel
η κόλαση hel
αιώνιο eeuwig
ο δημιουργός de schepper