Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)αλληλεπίδραση / interactief next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
επιδιώκω achtervolgen
συναγωνίζομαι concurreren
κερδίζω winnen
χάνω ηττούμαι verliezen
κάνω έρωτα de liefde bedrijven
οδηγώ leiden
ανταμοίβω belonen
βοηθώ helpen
ρωτάω vragen
επιτρέπω toestaan
πολεμώ vechten