Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Άλγεβρα και Αριθμητική / algebra en rekenkunde next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση de benadering
Η σταθερά de constante
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους de omvang
Ο όρος de termijn
Ο άγνωστος de onbekende
Η μεταβλητή de variabele
Ο κόμβος de gemeenschappelijke
Τυχαίο willekeurig
Επαναλαμβανόμενο terugkomend