Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Γεωμετρία και τριγωνομετρία / meetkunde en trigoniometrie next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος de omtrek
Η διάμετρος de diameter
Ο γεωμετρικός τόπος de figuur
Η εφαπτομένη de raaklijn
Το ημίτονο de sinus
Το συνημίτονο de cosinus
Η λοξή γωνία de schuine lijn
Η κάθετη de loodlijn
Η γωνία de hoek
Η γραμμή de lijn