Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Τα βασικά των μαθηματικών / wiskundige grondbeginselen next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πρόσθεση de optelling
Αφαίρεση de aftrekking
Διαίρεση de deling
Πολλαπλασιασμός de vermenigvuldiging
Το άθροισμα de som
Το αποτέλεσμα het resultaat
Το σύνολο het totaal
Το άπειρο de oneindigheid
Μηδέν nul
Η αναλογία de verhouding
Το τρίγωνο de driehoek
Το τετράγωνο het vierkant
Το ορθογώνιο de rechthoek
Ο κύκλος de cirkel
Άλγεβρα algebra
Γεωμετρία meetkunde
Ο υπολογισμός de berekening