Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Μηχανική / mechanica next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η ταχύτητα de snelheid
Ο όγκος het volume
Η δύναμη de kracht
Η μάζα de massa
Η επιτάχυνση de versnelling
Το πλάτος της ταλάντωσης de omvang
Ο μοχλός de hefboom
Το υπομόχλιο het steunpunt
Το φορτίο de lading
Η αδράνεια het momentum
Το έμβολο de zuiger
Το βλήμα het projectiel
Η τροχαλία de katrol
Το εκκρεμές de slinger