Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κατεύθυνση και θέση / richting en positie next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
εδώ hier
εκεί daar
η κατεύθυνση de richting
η απόσταση de afstand
ο βορράς het noorden
ο νότος het zuiden
η ανατολή het oosten
η δύση het westen
αριστερά links linkerkant
δεξιά rechts rechterkant
μπροστά de voorkant
πίσω de achterkant
μακριά ver
κοντά dichtbij