Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εργάτες / Handwerkslui next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο χτίστης aannemer
ο αγρότης boer, landbouwer, veehouder, agrariër
ο υδραυλικός loodgieter
ο ηλεκτρολόγος electricien, elektrieker
ο οδηγός chauffeur
ο μάγειρας kok
ο σερβιτόρος ober
ο υπάλληλος klerk, kantoorbediende
ο μπάρμαν barman