Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρη ενός βιβλίου / delen van een boek next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση de uitdrukking
η πρόταση zin
η λέξη woord
η στίξη interpunctie
η παράγραφος paragraaf
το κεφάλαιο hoofdstuk
ο διάλογος dialoog
η έκφραση η φράση uitdrukking zin
το γράμμα αλφαβήτου letter van het alfabet
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου inhoud van een boek
το ευρετήριο ενός βιβλίου inhoudsopgave(index) van een boek
ο τίτλος ενός βιβλίου titel van een boek