Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 1 / korte zinnen 1 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σωστά dat klopt
Όχι κι άσχημο dat is niet slecht
Ευχαρίστησή μου graag gedaan
Στις υπηρεσίες σας tot uw dienst
Ευχαριστώ πολύ hartelijk bedankt
Καθόλου niets te danken
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω waar kan ik u mee helpen?
Συγνώμη het spijt me
Απλά για να σιγουρευτώ voor alle zekerheid
Νομίζω volgens mij wel
Εξαρτάται dat hangt ervan af
Καλή ιδέα prima idee
Πάμε laten we gaan
Είμαι χορτάτος ik heb genoeg gehad
Πεινάω ik heb honger
Διψάω ik heb dorst