Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 2 / korte zinnen 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τακτικά regelmatig
εξαρτάται afhankelijk
Εξίσου καλός even goed
Εργάζομαι για in dienst bij
Τόσα πολλά zoveel
εκτός bovendien
έτσι ώστε zodat
όπως και να 'χει in ieder geval
Επιτρέπεται; is het toegestaan?
ένα λεπτό een ogenblikje
Συνηθισμένοι άνθρωποι gewone mensen
Η συνήθεια de gewoonte
πολύ απασχολημένος druk bezig zijn
Είμαι απασχολήμενος ik ben bezig
Και ούτω καθεξής en dergelijke
Εν πρώτοις in eerste instantie
Ανησυχώ zich zorgen maken