Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οι μήνες / de maanden next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ιανουάριος januari
Φεβρουάριος februari
Μάρτιος maart
Απρίλιος april
Μάιος mei
Ιούνιος juni
Ιούλιος juli
Αύγουστος augustus
Σεπτέμβριος september
Οκτώβριος oktober
Νοέμβριος november
Δεκέμβριος december