Φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εγώ είμαι και εγώ έχω / zijn en hebben next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ολλανδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ολλανδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ είμαι ik ben
Εσύ είσαι jij bent
Αυτό είναι hij is
Εμείς είμαστε wij zijn
Εσείς είστε jullie zijn
Αυτοί είναι zij zijn
Εγώ έχω ik heb
Εσύ έχεις jij hebt
Αυτό έχει hij heeft
Εμείς έχουμε wij hebben
Εσείς έχετε jullie hebben
Αυτοί έχουν zij hebben