Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συναίσθημα / sentimente next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
αγαπώ a iubi
μισώ a urî
μου αρέσει a plăcea
αντιπαθώ a displăcea
ελπίζω a spera
θέλω a vrea
μετανοιώνω a regreta