Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)επιχείρηση / afacerile next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η διαφήμιση reclama
η επιχείρηση afacerea
η επιτροπή comitetul
ο ανταγωνισμός competiţia
η εταιρία compania
η ανάπτυξη dezvoltarea
η διανομή distribuţia
η βιομηχανία industria
η αγορά piaţa
ο οργανισμός organizaţia
το γραφείο biroul
το συμβόλαιο contractul
η διαπραγμάτευση negocierea
το εμπόριο comerţul