Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)η γη / pământul next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο κόσμος lumea
ο λόφος dealul
το βουνό muntele
το χωράφι câmpul
η γη bucata de pământ
το ποτάμι râul
η παραλία plaja
το ρυάκι pârâul
η κοιλάδα valea
η θάλασσα marea
ο δρόμος drumul
το μονοπάτι cărarea