Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)τα στοιχεία / elementele next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
τα σύννεφα norii
η βροχή ploaia
ο άνεμος vântul
το χιόνι zăpada
η λιακάδα raza de soare
το νερό apa
η φωτιά focul
ο πάγος gheaţa
το χαλάζι grindina
ο αέρας aerul
η γη pământul
η σκόνη praful