Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δράσεις 1 / acţiuni 1 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
κάθομαι a se aşeza
κοιμάμαι a dormi
ξεκουράζομαι a se odihni
βγαίνω έξω a ieşi
ντύνομαι a se îmbrăca
σηκώνομαι a se scula a se ridica
ξυπνώ a se trezi
πλένομαι a spăla a se spăla
εργάζομαι a lucra