Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δράσεις 2 / acţiuni 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ζω a trăi
πεθαίνω a muri
δημιουργώ a crea
ξεκινώ a începe a porni
σταματώ a opri a înceta
μπορώ a fi capabil să a fi în stare să
προσπαθώ a încerca
ηγούμαι a conduce
μετρώ a măsura
καθαρίζω a curăţa