Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Άλγεβρα και Αριθμητική / algebra şi aritmetica next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση aproximarea
Η σταθερά constanta
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους magnitudinea
Ο όρος termenul
Ο άγνωστος necunoscut
Η μεταβλητή variabila
Ο κόμβος nodul
Τυχαίο arbitrar
Επαναλαμβανόμενο recurent repetat