Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)άλλα επαγγέλματα / profesii diverse next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο δικηγόρος avocatul
ο επιστήμονας savantul
ο μηχανικός inginerul
ο δημοσιογράφος jurnalistul
ο χημικός chimistul
ο δάσκαλος profesorul
ο λογιστής contabilul
ο αθλητής sportivul
ο παιδοκόμος supraveghetorul de copii
ο πιλότος pilotul
ο νεκροθάφτης antreprenorul
ο παπάς preotul
ο τραπεζίτης bancherul