Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δημόσιοι λειτουργοί / funcţionari publici next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο αστυνομικός poliţistul
ο πολιτικός politicianul
ο διαχειριστής administratorul
ο στρατιώτης soldatul
ο ναύτης marinarul
ο ταχυδρόμος poştaşul
ο οδηγός λεωφορείου şoferul de autobuz
ο σκουπιδιάρης gunoierul
ο τροχονόμος agentul de circulaţie