Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οι μήνες / lunile anului next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Ιανουάριος ianuarie
Φεβρουάριος februarie
Μάρτιος martie
Απρίλιος aprilie
Μάιος mai
Ιούνιος iunie
Ιούλιος iulie
Αύγουστος august
Σεπτέμβριος septembrie
Οκτώβριος octombrie
Νοέμβριος noiembrie
Δεκέμβριος decembrie