Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)εγώ είμαι και εγώ έχω / a fi şi a avea next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ είμαι Eu sunt
Εσύ είσαι Tu eşti
Αυτό είναι El este
Εμείς είμαστε Noi suntem
Εσείς είστε Voi sunteţi
Αυτοί είναι Ei sunt
Εγώ έχω Eu am
Εσύ έχεις Tu ai
Αυτό έχει El are
Εμείς έχουμε Noi avem
Εσείς έχετε Voi aveţi
Αυτοί έχουν Ei au