Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 2 / fraze mai lungi 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Μου ακούγεται διασκεδαστικό Mi se pare amuzant
Νοσταλγείς το σπίτι σου; Vă este dor de casă Îţi este dor de casă?
Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου Mă simt chiar ca acasă
Με δική σου πρωτοβουλία La propria inţiativă
Όσο το σκέφτομαι În timp ce mă gândesc la asta
Με την εξάσκηση γινόμαστε τέλειοι Practica te perfecţionează
Δεν πρόσεξα Nu am omis
Δε φαίνεται πολύ σοβαρό Nu mi se pare foarte serios
τι ακούγεται depre ce e vorba
Είναι απλά η δουλειά μου Îmi fac doar meseria
σκοτώνομαι από δυστύχημα A muri a sucomba
Συμφωνώ μαζί σου Sunt de acord cu tine