Φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μεγαλύτερες φράσεις 3 / fraze mai lungi 3

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Ρουμανικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Ρουμανικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σκοπεύεις να του γράψεις; Intenţionezi să îi scrii Intenţionaţi să îi scrieţi?
Συμφωνώ μαζί σου σ' αυτό το θέμα Sunt de acord cu tineîn legătură cu asta
Οι δύο λέξεις είναι σχεδόν ίδιες Cele două cuvinte sunt aproape identice
Tα δύο τραπέζια είναι ακριβώς ίδια Cele două tabele sunt identice
Είναι δύσκολο να αλλάξεις συνήθειες E dificil să schimbi un obicei
Θυμάμαι την τελευταία φορά που τον είδαμε Îmi aduc aminte de ultima dată când l-am văzut
Αν το σημειώσεις είναι πιο εύκολο να το θυμάσαι E mai uşor de ţinut minte dacă îţi notezi
Όποτε συμβεί αυτό Oricând s-ar întâmpla
Αυτό είναι τόσο ωραίο όσο το άλλο Acesta e la fel de simpatic ca celălalt