Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

Συναίσθημα / känsla next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
αγαπώ att älska
μισώ att hata
μου αρέσει att tycka om
αντιπαθώ att tycka illa om
ελπίζω att hoppas
θέλω att vilja
μετανοιώνω att ångra