Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)βάζω και παίρνω / att sätta och att ta next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Εγώ βάζω Jag sätter Även "lägger", "ställer" mfl.
Εσύ βάζεις Du sätter
Αυτό βάζει Det sätter
Εμείς βάζουμε Vi sätter
Εσείς βάζετε Ni sätter
Αυτοί βάζουν De sätter
Εγώ παίρνω Jag tar
Εσύ παίρνεις Du tar
Αυτό παίρνει Det tar
Εμείς παίρνουμε Vi tar
Εσείς παίρνετε Ni tar
Αυτοί παίρνουν De tar