Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)το γραφείο / arbetsrum next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
το γραφείο skrivbord
η καρέκλα stol
το βιβλίο bok
το στυλό bläckpenna
το μολύβι blyertspenna
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής dator
το τηλέφωνο telefon
το φωτιστικό διαβάσματος läslampa
η αρχειοθήκη dokumentskåp