Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέσα στο σώμα / inuti kroppen next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η καρδιά hjärta
το κόκκαλο ben
η σπονδυλική στήλη ryggrad
το στομάχι mage
ο πνεύμονας lunga
το συκώτι lever
το νεφρό njure
το αίμα blod
το νεύρο nerv
ο μυς muskel