Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οι ουρανοί / himlavalvet next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο ουρανός himmel
το αστέρι stjärna
ο ήλιος sol
το φεγγάρι måne
ο γαλαξίας galax
ο πλανήτης planet
ο κομήτης komet
το διάστημα rymden
η ατμόσφαιρα atmosfär
το ηλιακό σύστημα solsystem