Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)στη δουλειά / på jobbet next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ο συνάδελφος kollega
ο μισθός lön
ο διευθυντής chef
ο υπάλληλος anställd
η σύσκεψη möte
η αναφορά rapport
ο χαρτοφύλακας portfölj
ο πελάτης kund
η αργία semester
η σύνταξη pension
το εμπόριο handel
το προσόν kvalifikation
το επάγγελμα yrke
το διάλειμμα φαγητού lunchrast