Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)οικονομικά / nationalekonomi next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φορολογία beskattning
η γραφειοκρατία byråkrati
η ζήτηση efterfrågan
η προσφορά utbud
ο επιχειρηματίας entreprenör
το ελεύθερο εμπόριο fri handel
ο πληθωρισμός inflation
η ανάπτυξη tillväxt
η εργασία arbete
η εταιρία bolag
η αγορά marknad
το μονοπώλιο monopol
η διεύθυνση ledning
ο δασμός tull
η ανεργία arbetslöshet
η μαύρη αγορά svarta börsen
το κράτος κοινωνικής πρόνοιας välfärdsstat