Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)πολιτική / politik next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η δημόσια συζήτηση debatt
η κυβέρνηση regering
το έθνος nation
ο πρόεδρος president
ο προεδρεύων talman
ο βουλευτής representant
η κοινωνία samhälle
η πολιτική politik
η δύναμη makt
ο κομμουνισμός kommunism
ο συντηρητισμός konservativism
ο φιλελευθερισμός liberalism
ο σοσιαλισμός socialism
ο καπιταλισμός kapitalism
ο φασισμός fascism
η δικτατορία diktatur
ο επικεφαλής του κράτους statsöverhuvud