Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)θρησκεία και πίστη / religion och tro next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η θρησκεία religion
η πίστη tro
η προσευχή bön
η τελετή ceremoni
το πνεύμα ande
η ψυχή själ
ο θεός gud
ο ιερέας präst
θείο gudomlig
άγιο helig
ο παράδεισος himlen
η κόλαση helvetet
αιώνιο evig
ο δημιουργός skapare