Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)ο νόμος / lag next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η εξουσία auktoritet
ο νόμος lag
το έγκλημα brott
η αστυνομία polis
η δικαιοσύνη rättvisa
το δικαστήριο domstol
το αδίκημα lagöverträdelse
το κατηγορητήριο anklagelse
ο δικηγόρος advokat
ο εγκληματίας brottsling
ο ισχυρισμός påstående
ο κατηγορούμενος anklagad
η φυλακή fängelse
ο δικαστής domare
η ποινή η φυλακή dom
η δικαστική υπόθεση domstolsmål