Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δράσεις 1 / aktiviteter 1 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
κάθομαι att sitta
κοιμάμαι att sova
ξεκουράζομαι att vila
βγαίνω έξω att gå ut
ντύνομαι att klä på sig
σηκώνομαι att stiga upp
ξυπνώ att vakna
πλένομαι att tvätta
εργάζομαι att arbeta