Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)δράσεις 2 / aktiviteter 2 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
ζω att leva
πεθαίνω att dö
δημιουργώ att skapa
ξεκινώ att börja
σταματώ att sluta
μπορώ att kunna
προσπαθώ att försöka
ηγούμαι att leda
μετρώ att mäta
καθαρίζω att rengöra