Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)αλληλεπίδραση / interaktiv next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
επιδιώκω att förfölja
συναγωνίζομαι att tävla
κερδίζω att vinna
χάνω ηττούμαι att förlora
κάνω έρωτα att älska
οδηγώ att vägleda
ανταμοίβω att belöna
βοηθώ att hjälpa
ρωτάω att fråga
επιτρέπω att tillåta
πολεμώ att slåss