Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Άλγεβρα και Αριθμητική / algebra och aritmetik next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η προσέγγιση närmevärde
Η σταθερά konstant
Το μέγεθος ως τάξη μεγέθους magnitud
Ο όρος term
Ο άγνωστος obekant
Η μεταβλητή variabel
Ο κόμβος nod
Τυχαίο godtycklig
Επαναλαμβανόμενο periodisk