Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Γεωμετρία και τριγωνομετρία / geometri och trigonometri next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η περίμετρος omkrets
Η διάμετρος diameter
Ο γεωμετρικός τόπος geometrisk ort
Η εφαπτομένη tangent
Το ημίτονο sinus
Το συνημίτονο cosinus
Η λοξή γωνία sned
Η κάθετη vinkelrät
Η γωνία vinkel
Η γραμμή linje