Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Τα βασικά των μαθηματικών / grundläggande matematik next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Πρόσθεση addition
Αφαίρεση subtraktion
Διαίρεση division
Πολλαπλασιασμός multiplikation
Το άθροισμα summa
Το αποτέλεσμα resultat
Το σύνολο total
Το άπειρο oändlighet
Μηδέν noll
Η αναλογία förhållande
Το τρίγωνο triangel
Το τετράγωνο kvadrat
Το ορθογώνιο rektangel
Ο κύκλος cirkel
Άλγεβρα algebra
Γεωμετρία geometri
Ο υπολογισμός uträkning