Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)Μηχανική / mekanik next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Η ταχύτητα hastighet
Ο όγκος volym
Η δύναμη kraft
Η μάζα massa
Η επιτάχυνση acceleration
Το πλάτος της ταλάντωσης amplitud
Ο μοχλός hävstång
Το υπομόχλιο stödjepunkt
Το φορτίο belastning
Η αδράνεια rörelsemängd
Το έμβολο kolv
Το βλήμα projektil
Η τροχαλία block
Το εκκρεμές pendel