Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)κατεύθυνση και θέση / riktning och position next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
εδώ här
εκεί där
η κατεύθυνση riktning
η απόσταση avstånd
ο βορράς norr
ο νότος söder
η ανατολή öst
η δύση väst
αριστερά vänster
δεξιά höger
μπροστά fram
πίσω bak
μακριά långt bort
κοντά nära