Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μέρη ενός βιβλίου / delar av en bok next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
η φράση fras
η πρόταση mening
η λέξη ord
η στίξη interpunktion
η παράγραφος stycke
το κεφάλαιο kapitel
ο διάλογος dialog
η έκφραση η φράση uttryck
το γράμμα αλφαβήτου bokstav
τα περιεχόμενα ενός βιβλίου innehåll
το ευρετήριο ενός βιβλίου innehållsförteckning
ο τίτλος ενός βιβλίου titel