Φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά και ασκήσεις λεξιλόγιου.

previous(προηγούμενη λίστα)μικρές προτάσεις 1 / korta fraser 1 next(επόμενη λίστα)

Δείτε τις παρακάτω φράσεις Ελληνικά με Σουηδικά. Προσπαθήστε να τις απομνημονεύσετε, και μετά κάντε την άσκηση Λεξιλόγιου, ακολουθώντας έναν από τους συνδέσμους.

(Δεν απαιτείται πληκτρολόγηση)
(Πρέπει να πληκτρολογείτε κάθε απάντηση)
Ελληνικά Σουηδικά
φράση σχόλιο φράση σχόλιο
Σωστά Det stämmer
Όχι κι άσχημο Det är inte illa
Ευχαρίστησή μου Det är ett nöje
Στις υπηρεσίες σας Till din tjänst
Ευχαριστώ πολύ Tack så mycket
Καθόλου Inte alls
Πώς μπορώ να σας βοηθήσω Hur kan jag hjälpa till?
Συγνώμη Jag är ledsen
Απλά για να σιγουρευτώ Bara för att vara säker
Νομίζω Jag tror det
Εξαρτάται Det beror på
Καλή ιδέα Bra idé
Πάμε Låt oss gå
Είμαι χορτάτος Jag är mätt
Πεινάω Jag är hungrig
Διψάω Jag är törstig